نرم افزار حساب کردن نمره سالانه دانش آموزان.
این نرم افزار نرم افزار حساب کردن نمره می باشد. و برای دبیران ساخته شده است.
قابلیت های این نرم افزار:
    
       - ثبت نمره مستمر اول ، نوبت اول ، مستمر دو ، نوبت دوم
       - حساب کردن نوبت اول و نوبت دوم و حساب کردن نمره سالانه
       - حساب کردن چقدر دیگه معلم گرامی نمره بدهد تا دانش آموز قبول شود
       - دارای حساب کردن قبول یا مردود دانش آموز
       - نرم افزاری قدرتمند برای حساب کردن نمرات دانش آموزان
        دانلود نسخه اندروید ورژن 1
       دانلود نسخه کامپیوتر ورژن 2