بهترین نرم افزار برای مهندسان عمران. این نرم افزار به سازندگی شرکت پرشین سافت ساخته شده که فعالیت های یک ساختمان را در آنجا مدیریت می کند.

 
         دانلود دیتا v.1.5.2.1 نسخه نهایی

         دانلود آموزش نرم افزار v.1.5.2.1 نسخه نهایی